Canisterapeutický kurz 6. 4. 2024 v Kempu Stříbrný rybník

Pokud Vás zajímá problematika canisterapie či v budoucnu plánujete účast na takovémto kurzu, zajímá vás, co obnáší, dorazte v sobotu 6. 4. 2024 do Kempu Stříbrný rybník.
 
Pokud Vás kurz zaujme a chtěli byste si účast osobně vyzkoušet, dejte nám vědět. Dle zájmu nových týmů se bude kurz brzy opakovat pod záštitou našeho Azylu.
 
Co je canisterapie?
Canisterapie je léčba člověka pomocí speciálně cvičeného a vedeného psa.
Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.
V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.
U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.
Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Canisterapeutický kurz má za úkol zjistit, zdali se daný jedinec a jeho psovod na canisterapii hodí. Během kurzu si pes i psovod vyzkouší všechny disciplíny, které lze na canisterapeutických zkouškách potkat. Jelikož je kurz celodenní a tím pádem pro psi náročný, vyzkouší se zároveň i psychická odolnost pejsků.