O nás

Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem, provozuje těžbu štěrkopísku, spravuje Kemp Stříbrný rybník a od roku 2024 i útulek Azyl pro zvířata.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Během let se nám povedlo vybudovat rekreační zázemí, které láká návštěvník z celé republiky i zahraničí. Proto je logickým krokem propojení naší společnosti s Kempem Stříbrný rybník, který našim návštěvníkům poskytuje zázemí a další volnočasové aktivity. Přebudovali jsme zanedbaný areál na moderní kemp, na který může být Hadec Králové hrdý.

Protože se nebojíme nových výzev, přijali jsme roku 2024 do péče i městský útulek. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s výcvikem psů a péčí o ně. K zvířatům máme u nás "v lesích" všichni blízko a jsme rádi, že jim můžeme pomoci nalézat nové domovy.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.